יריד קיץ לוהט ב 30% מסתיים בעוד

ימים
שעות
דקות
שניות
...הסתיים
עקב המצב הביטחוני הקשה, סניפי הרשת ומחלקת שרות הלקוחות סגורים, ניתן להמשיך ולבצע הזמנות באתר האינטרנט. לקבלת מענה בכתב ניתן לפנות אלינו דרך האתר או לחילופין דרך הרשתות החברתיות.
עקב המצב הביטחוני הקשה, סניפי הרשת ומחלקת שרות הלקוחות סגורים, ניתן להמשיך ולבצע הזמנות באתר האינטרנט. לקבלת מענה בכתב ניתן לפנות אלינו דרך האתר או לחילופין דרך הרשתות החברתיות.

תקנון

1. תנאי ופרטי תקנון אתר זה מהווים הסכמה על האמור בו כהסכם משפטי המחייב את קהל הגולשים (להלן: “הגולש” ו/או “המשתמש” ו/או “הרוכש” ו/או “הלקוח”) בהתאמה, אשר גולשים ו/או רוכשים באתר ” מילגה” שבבעלות מילגה תעשיות, מספר תאגיד 540326808 (להלן: ” התאגיד”) שמנוהל ומופעל על ידה.

2. תקנון זה מסדיר בין היתר את הגלישה באתר, הרכישה שתתבצע על ידי הגולש דרך האתר, לרבות רכישה באמצעות גרסת המובייל ו/או אפליקציה ו/או באמצעות ביצוע הזמנה טלפונית.

3. ביצוע רכישה ו/או גלישה באתר התאגיד מהווים הסכם בין הגולש לתאגיד וכותרות תקנון זה על סעיפיו נועדו לנוחות בלבד. עת הגלישה באתר ו/או ביצוע הזמנה, הגולש נותן הסכמתו לאמור בתקנון זה.

4. השימוש באתר על תנאי התקנון כפוף להקפדת הגולש בהקשר עמם, לרבות הקפדה על זכויות קניין רוחני של התאגיד ואי שימוש בתכניו לרבות תמונות, סימנים מסחריים, קטעי ווידאו, טקסטים וכיו”ב.

5. רשאי לבצע רכישות באתר אדם שמלאו לו 18 שנה ובאמצעות כרטיס אשראי שהונפק כדין בהתאם לפרטי העסקה כאמור בדפי העסקאות ובהתאם לאופי הטובין הנרכשים.

6. פרטי העסקאות , לרבות מחירן ועלות ההובלה וההרכבה מפורטים בכל עסקה ועסקה בהתאם לאופייה ותנאיה (להלן: “הטובין” ו/או “המוצר ו/או “השירותים”).

7. השימוש באתר התאגיד כפוף ישירות למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר.

8. התאגיד מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש למעט על פי דין [כדרישת רשויות החוק ואו המדינה]. להבהרה – מידע לגבי משתמש יכול לכלול בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, לאתר במועד הרישום או לאחריו לרבות פרטים הקשורים ונובעים מפעילותו באתר ומידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר ולגבי שמירת מידע והעברתו – למשתמש ידוע והוא מאשר, כי כל מידע לגביו יישמר במאגר המידע של אתר התאגיד כדין. ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בזמן הרישום לאתר, הגולש מאשר לחברה לאגור ידע כאמור ולהעביר ככל שיי דרש, מידע כאמור לצדדים קשורים לרבות חברות בנות ו/ או אחיות ו/או חברת האם הקשורות עם האתר ו/או כל חברה הקשורה עם האתר (להלן: “חברות קשורות”).

9. המשתמש מאשר בזה להנהלת האתר להעביר את פרטיו לחברות קשורות כהגדרתם לעיל, בין היתר גם לצורכי אספקת שירותים ומוצרים, וכן לחברת שליחויות ולספקי המוצרים ככל שמדובר בחברת הובלות חיצונית ולספקי שירותים דומים באותו עניין, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר וכמובן לרבות הצעת מוצרים ושירותים קשורים הכוללים שירותי פרסום ושיווק. כן ידוע לגולש כי הנהלת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים של הגולש לצורך ניתוח מידע ומסירתו לחברות קשורות ואו חברות פרסום ושיווק שנותנות שירותים לאתר ולכל גורם אחר לצורך שיפור וניתוח הרגלי גלישה על מנת להעניק חוויית קניה טובה יותר ולהתאים את ההצעות של החברה להעדפות הלקוחות, ניתוח כמות מבקרים באתר וכל הקשור לביצוע ייעול קידום אתר החברה ודף הפייסבוק העסקי לרבות פילוחים שונים הקשורים עם הרגלי הגלישה באתר והרכישה בו, כאשר לרוב ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולשים באופן אישי. החברה תדאג שכל העברת מידע לגורם שלישי לצורך קבלת שירות ייעשה אך ורק לצורך המטרה לשמה המידע מועבר. כן מאשר הגולש כי הנהלת החברה תהא רשאית לבצע שימוש ב”עוגיות” שהם קבצים המאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש ובין היתר לצורך אספקת שירות מהיר ולצורך יעילות בכניסות חוזרות לאתר. כמובן שניתן למנוע באמצעות הדפדפן במחשב המשתמש. הנהלת האתר רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום גולש והגולש מאשר להנהלת האתר לאסוף את נתוני המיקום וכן לעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות התקנון ומדיניות הפרטיות הכולל העברתו לחברות קשורות [הגולש יכול למנוע אפשרות זו במכשיר שברשותו].

10. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו /או מסירת כתובת דוא”ל ו/או בביצוע הזמנה, הגולש מסכים ומאשר לתאגיד ו/או לחברות קש ורות לשלוח אליו על פי שיקול דעתו של התאגיד, הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר ואו לפעילות אתרים אחרים מקבוצת ויסמן אחזקות כחברה קשורה ואחת מהחברות הקשורות כאמור בס’ 8 לעיל. זאת, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/ או הודעות אחרות ללקוחות.

.11 בקשת הסרה לפי חוק התקשורת ניתן לבקש, והגולש רשאי בכל עת לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של האתר כמתחייב בדין כולל באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעה / דוא”ל שישלח מהאתר, ובמקרה כזה ייפסקו ולא יישלחו הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

12. באשר לבקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות , הגולש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של האתר מילגה, ובמקרה זה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לגולש, למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים לגבי פעולות אשר בוצעו על ידי הגולש באתר מילגה.

13. יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות רבה ומוקפדת, הללו נועדו לשימוש אישי בלבד ובשום אופן הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית שקיבל הגולש.

14. הנהלת האתר רשאית לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת (כשאלונים וסקרי שירות ומכירה) והגולש מסכים מפורשות גם, למרות וככל שביקש להפסיק לקבל מסר פרסומי.

15. עוד מובהר, כי בעת הרישום לאתר הגולש מסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים באמצעים שונים, לרבות דוא”ל, מסרונים והודעות ווטסאפ, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת אוטומטית ו/או ידנית.

16. התאגיד לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של גורם שאינו קשור עם התאגיד.

17. התאגיד לא יישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ובהתאם להוראות הדין הקוגנטיות ואחריותו של התאגיד בכל מקרה שהוא, תהא מוגבלת במידה המי רבית המותרת על פי הוראות כל דין, ואין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 ו/או תקנות ביטול עסקה.

18. התאגיד אינו אחראי לתקלות בהקשר עם הגלישה באתר לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת השונים ולא תהא אחראית באופן כלשהו לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית או בקווי בזק או בקווי התקשורת השונים, ומבלי לגרוע מהאמור התאגיד לא י ישא במ ישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בקשר עם בעיה טכנית המונעת לבצע רכישה באמצעות האתר ו/או בהתאמה לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה באתר. כך התאגיד לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר, כדוגמת תגובות שונות הקשורות עם חיבור לדף הפייסבוק של האתר או באמצעותו.

19.  חשבונית מס תינתן במעמד המכירה. לא ניתן להפיק חשבונית מס בתשלום בגיפט קארד.

20 שילוח המוצרים הוא בכפוף לאזורי החלוקה של חברת השליחויות וזאת מקרית שמונה ועד אזור באר שבע (כולל ירוחם, דימונה, ערד ורמת הגולן). בהובלות לאזור יהודה ושומרון / לישובים מעבר לקו הירוק – תחול תוספת בסך 200 ₪ למחיר עלות ההובלה הרשום (התוספת תשולם למוביל במעמד האספקה) ותוספת של עד 10 ימי עסקים לימי האספקה. אין הובלות ליישובי הערבה/ בקעת הירדן/ ים המלח/ ישובים דרומית לירוחם.

21.  בכל מקרה של ביטול עסקה (בין מכוח הדין ובין מרצונו הטוב של התאגיד) ועם השבת התמורה הישירה בגין המוצר, יהא זה סעד יחיד וממצה באופן מוחלט, ואין ולא יהיו למשתמש טענות נוספות ו/או דרישות נוספות כנגד התאגיד ו/או המוצר .

22. ככל שמחיר המוצר נרשם בשוגג / בטעות, אין בטעות בכדי לחייב את האתר במחיר שצוין בטעות, כך גם לגבי טענה למצג שווא בתמונות ו/או תיאור המוצר שנועדו להמחשה בלבד, ואין הלקוח רשאי להסתמך עליהן כלל וכלל. חרף האמור לעיל, התאגיד פועל בשימוש ובתיאור הטובין באופן נאמן למקור ובמקצועיות.

23. התאגיד מכל סיבה שהיא, לא יישא בכל נזק תוצאתי או עקיף או מיוחד או ספציפי כתוצאה משימוש הגולש באתר.

24. בהתאם לתיקון לחוק הגנת הצרכן, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בכתב באמצעות הדרכים הבאות: בדואר רשום, בדוא”ל, באתר באמצעות כפתור ביטול עסקה / קישור ייעודי הקיים בדף הראשי או בשיחת טלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק (בכתובת התאגיד), הפרטים שיצוינו בהודעת הביטול: על הצרכן לפרט את שמו ומספר הטלפון שלו ואם הביטול נעשה בעל פה, פרט מזהה נוסף, אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות .

25. בהתאם לחוק הגנת הצרכן (סעיף 14ג לחוק): ” ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם”.

26. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מערכות ישיבה בהתאמה אישית וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

27. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה זה, רשאי העסק לדרוש מהצרכן להציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

28. ביטל צרכן את העסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה, אי-אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העסק, כספו של הצרכן יוחזר תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על
הביטול. קיבל הצרכן את המוצר, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו.

29. ביטל צרכן את העסקה שלא מהסיבות המצוינות לעיל, כספו של הצרכן יוחזר תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. קיבל הצרכן את המוצר יחזירו לעסק במקום עסקו. העסק שומר את זכותו לתבוע את נזקיו בשל ירידת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

30. ביטול העסקה באמצעות משלוח הודעת הביטול בדוא”ל לכתובת service@milega.co.il ו/או למספר הווטסאפ שמספרו 04-6226223 או בדואר רשום לכתובת תיבת דואר 846 כרכור מיקוד 3710801 – לידי שירות הלקוחות, ו/או בטלפון שמספרו 04-6226223, ו/או במקום העסק ברח’ התדהר 3, אור עקיבא, ו/או בסניף בו בוצעה הרכישה, ו/או דרך הקישור הייעודי באתר.

31. ביטול עסקה והחזרת מוצרי האתר המוצגים בסניפי מילגה ונרכשו דרכם, ניתן להחזיר/להחליף מוצרים בהתאם לתנאי תקנון זה, ובכפוף לדין ולתקנות מכוחו.

32. התאגיד ידאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל בלבד ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש עם הרוכש, כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה  של הטובין (משתנה מעסקה לעסקה).

33. אך ורק אישור אודות ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכש הכולל את פרטי ההזמנה (כמספר הזמנה, פרטי לקוח וכו’) מהווים אישור לקליטת ההזמנה במשרדי התאגיד ומועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה מחברת האשראי של הלקוח שדרכה ביצע את הרכישה + קבלת אישור התאגיד אודות על קיום המוצר במלאי זמין ואישור אודות מועד אספקה משוער בימי עסקים.

34. משלוח הטובין מבוצע באמצעות התאגיד ומובילים מטעמה ואו ע”י דואר ישראל ו/או באמצעות חברת שליחויות למען הגולש שציין בהזמנה. כל המשלוחים ו/או ההובלות יהיו בכפוף לאזורי חלוקה
כמדיניותם, כולל הגבלת אזורי חלוקה. שכן, משלוחים לאזורים מוגבלים בפן הבי טחוני או אזורים
שחברות ההובלות והשליחויות לא מספקים אליהם, יסופקו באמצעות תיאום עם הרוכש למיקום מוסכם או לסניף של אחת מהחברות הקשורות או לחילופין באמצעות הובלה מטעם הרוכש בתיאום עם הנהלת התאגיד. ככל שהתאגיד או מי מטעמו, לרבות חברות שליחויות, יבצעו אספקה לאזורים מרוחקים או מוגבלים ביטחונית, כי אז ייגבה תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה מעל קומה שלישית באין אפשרות לשימוש במעלית או לחילופין הובלה אשר דורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת טובין לבית הלקוח/העלאתו לרבות אילוץ לביצוע פירוק ו/או שימוש במנוף. במקרה של צורך בהובלת המוצר באופן ידני מעל לקומה 3 תהיה תוספת של 50 ₪ לפריט ולכל קומה. תשלום התוספת ישירות למוביל. במקרה של צורך בשירותי מנוף, הזמנת המנוף והחיוב על השירות, יחולו על הלקוח ובאחריותו.

35. זמני אספקת הטובין מפורטים בדף המכירה של כל מוצר וכוללים רק את מניין ימי עסקים בניכוי חגים, ימי שישי ושבת .

36. ניתן לבצע איסוף עצמי בתיאום עם הנהלת האתר בפרטי ההתקשרות ובמקרה זה איסוף המוצר יתבצע עד 7 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה וכל איסוף שיבוצע מעבר ל- 7 יום כאמור התאגיד רשאי לחייב את הרוכש בדמי אחסנה בסך של 30 ₪ לכל יום איחור, וזאת בנוסף לסעדים שעומדים לרשותן מכוח חוק החוזים תרופות.

37. הנהלת התאגיד והחברות הקשורות עמו אינן אחראיות כלפי הגולש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד בו הגולש פנה לגבי עיכוב באספקה ואו בתיאומה.

38. מערכות האתר מהוות רשומה מוסדית לצורך ההגדרה בפקודת הראיות ויהוו ראיה מוחלטת לנכ ונות האמור בהם.

39. הגולש יודע ומודע לכך כי אין להעתיק את תכני האתר ותוצריו (לרבות העתקה, שכפול, הפצה, או לפרסם ולהשתמש בתכנים המופיעים באתר).

40. הרוכש יהא רשאי לבטל הזמנתו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א1981- (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו, לרבות תקנות הגנת הצרכן 2010.

41. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לעדכן ואו לשנות מדיניות ביטול והחלפת טובין וכ”כ את תקנון השימוש באתר שמחייב ויחייב בכל גרסה המופיעה באתר בכל רגע נתון.

42. בכל עניין ניתן לפנות לשירות לקוחות התאגיד בדוא”ל service@milega.co.il, בטל’ 04-6226223 או בווטסאפ .050-791-1919 כתובת משרדי התאגיד: התדהר 3 אור עקיבא.

43. תקנון זה יפורש וייאכף בהתאם לדיני מדינת ישראל בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.