יריד קיץ לוהט ב 30% מסתיים בעוד

ימים
שעות
דקות
שניות
...הסתיים
עקב המצב הביטחוני הקשה, סניפי הרשת ומחלקת שרות הלקוחות סגורים, ניתן להמשיך ולבצע הזמנות באתר האינטרנט. לקבלת מענה בכתב ניתן לפנות אלינו דרך האתר או לחילופין דרך הרשתות החברתיות.
עקב המצב הביטחוני הקשה, סניפי הרשת ומחלקת שרות הלקוחות סגורים, ניתן להמשיך ולבצע הזמנות באתר האינטרנט. לקבלת מענה בכתב ניתן לפנות אלינו דרך האתר או לחילופין דרך הרשתות החברתיות.

תקנון מבצע ללא מע"מ

מילגה תעשיות מודיעה בזאת על עריכת מבצע התאום לתקנון המבצע המפורט להלן:

1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף.

3. “עורכת המבצע”: מילגה תעשיות, ש.ר 540326808.

4. “אתר עורכת המבצע”: https://www.milega.co.il/

5. “המבצע”: כל האתר ללא מע”מ – כלומר המוצרים באתר הינם בהנחה של 14.53% (לא כולל חבילות וללא כפל מבצעים והנחות); ובתוקף לתאריכים 12/2/2024-18/3/2024 בלבד או עד גמר המלאי. מינימום במלאי: 10 יחידות מכל דגם.

6. יודגש, כי המבצע לא כולל חבילות והינו ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים והנחות נוספות. לא ניתן להשתמש בקופונים או שוברים במבצע זה.

7. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע בכל עת, באופן מלא או חלקי, בהתאם לשיקול דעתה וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.

8. המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, לפי המוקדם מביניהם.

9. השתתפות במבצע כמוה כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים בתקנון זה.

10. ט.ל.ח.